Hoeveel krijgt u?

Uw pensioenrechten

Net als bij de opbouw van uw pensioen, bestaat de uitkering van uw pensioen grofweg uit 3 delen. U hebt recht op:

1. AOW-pensioen

De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de SVB website. Daar vindt u ook informatie over de hoogte van de AOW.

2. Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen en
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort

Inhoudingen en naheffing

Het pensioenfonds is verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= belastingpremie volksverzekeringen). Tot uw AOW-pensioen van de overheid ingaat, bent u ook AOW-premie verschuldigd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. Omdat het pensioen van het pensioenfonds eerder ingaat, is er een extra inhouding in de tussenliggende periode.

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan u, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat voor alle delen tegen het lage belastingtarief wordt ingehouden, terwijl u meer belasting verschuldigd bent.
Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog betalen. Dit is de naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen van het pensioenfonds. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.

Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving van dit pensioenfonds waarin u uw pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u het jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met een overzicht van wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij het pensioenfonds. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

Lees ook de veelgestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht.

3. Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank, verzekeraar of pensioenfonds als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement.