Wat krijgt u?

U bent inmiddels met pensioen en ontvangt (onder voorwaarden):

  • AOW-pensioen Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid
  • Ouderdomspensioen van het pensioenfonds
  • Ongehuwdenpensioen onder bepaalde voorwaarden van het pensioenfonds

En daarnaast ontvangt u mogelijk:

  • Een uitkering van een ander pensioenfonds of een verzekeraar waar u tijdens uw loopbaan pensioen hebt opgebouwd
  • Een uitkering van een bank, verzekeraar of pensioenfonds als u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen

Wanneer krijgt u uitbetaald?

In de tabel ziet u van wie u (of uw nabestaanden) wat, wanneer ontvangt.

Wat

Van wie

Wanneer

AOW Overheid Rond de 22ste van de maand
Ouderdomspensioen Pensioenfonds Rond de 23ste van de maand
Ongehuwdenpensioen Pensioenfonds Rond de 23ste van de maand
     
Anw Overheid Rond de 22ste van de maand
Partnerpensioen Pensioenfonds Rond de 23ste van de maand
Wezenpensioen Pensioenfonds Rond de 23ste van de maand
     
Extra gespaard pensioen Bank, verzekeraar of pensioenfonds Afhankelijk van de instantie

Bekijk de precieze betaaldata van het pensioenfonds voor dit jaar.

Wanneer krijgt u vakantiegeld?

Als werknemer was u gewend elk jaar in mei vakantiegeld te krijgen. Ook nu u met pensioen bent, ontvangt u vakantiegeld.

  • Het vakantiegeld van uw AOW-pensioen ontvangt u in één keer in mei.
  • Het vakantiegeld van het pensioenfonds ontvangt u elke maand bij uw pensioen.  

Afkoop van pensioen

Als u weinig ouderdomspensioen hebt opgebouwd, kan het pensioenfonds besluiten om de waarde van uw pensioen in 1 keer uit te betalen met een afkoopsom. Dit heet ook wel afkoop van pensioen. Dit gebeurt automatisch als u twee jaar uit dienst bent of als u de leeftijd bereikt waarop u met pensioen gaat. Als u de afkoopsom hebt ontvangen, dan is er geen maandelijkse pensioenuitkering meer.

Het pensioenfonds mag een pensioen alleen afkopen onder een bepaalde wettelijke grens. De overheid stelt deze grens elk jaar vast. In 2022 ligt deze grens op € 520,35 bruto per jaar. Daarbij gaat het om een optelsom van uw totale ouderdomspensioen uit de diverse modules in uw pensioenregeling. Ook het (bijzonder) partnerpensioen is in de afkoopsom opgenomen.