Nieuws

Onderzoek: Nederlanders spelen graag op zeker

Werknemers willen vooral zekerheid over hun toekomstige pensioen. Daarnaast willen werkende Nederlanders graag meer keuzes rondom hun pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP deed het onderzoek in het kader van de Nationale Pensioendialoog van de overheid. Deze dialoog moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel.

Zekerheid

De pensioenen zijn minder zeker geworden de afgelopen jaren. Dit komt onder meer door deze ontwikkelingen:

  • mensen leven langer leven en ontvangen langer pensioen
  • de economische crisis heeft lang aangehouden
  • de lage rente verslechtert de financiële positie van pensioenfondsen

Hierdoor is het voor pensioenfondsen moeilijker geworden om de pensioenen te verhogen en alle verplichtingen na te komen.

Meer keuzes

Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat de meeste mensen zich bewust zijn van deze ontwikkelingen. Zij vinden zekerheid het belangrijkste als het gaat om hun pensioen. Ze zouden graag meer invloed willen krijgen op hun pensioen. Een meerderheid (70%) van de werkenden zou graag:

  • willen kiezen met hoeveel risico het pensioengeld wordt belegd
  • willen sparen voor een vervroegd pensioen
  • meer zeggenschap willen hebben over in welke bedrijven wordt belegd en
  • zelf willen beslissen hoeveel pensioenpremie ze betalen

Tegelijkertijd vindt een even grote meerderheid (70%) het belangrijk dat die aspecten automatisch geregeld zijn. De onderzoekers concluderen hieruit dat mensen graag de keuzevrijheid hebben, maar er niet per se gebruik van willen maken.

Geen individuele regeling

Eén op de vijf van de ondervraagden zou een individuele pensioenregeling willen hebben waarbij een werknemer voor zijn eigen pensioen spaart. Het nadeel van een individuele regeling is dat tegenvallers in beleggingen direct tot een flink lager pensioen kunnen leiden. Bij collectieve pensioenregelingen worden tegenvallers gespreid over alle deelnemers, bijvoorbeeld over verschillende generaties. Vier van de vijf mensen sparen liever samen voor pensioen als de risico’s eerlijk verdeeld zijn.

Wat is er bij ons fonds geregeld?

Samen met uw collega’s bouwt u pensioen op bij ons pensioenfonds. Doordat iedereen verplicht deelneemt, deelt u de kosten en de risico’s van uw pensioenopbouw.
In uw pensioenregeling hebt u verschillende keuzemogelijkheden om uw pensioen op maat te maken als u met pensioen gaat. Informatie over onze beleggingen en hoe de medezeggenschap geregeld is bij ons pensioenfonds, leest u in ons jaarverslag.

Meer informatie

Hebt u vragen over uw pensioen? Bel of mail ons. De medewerkers van de helpdesk kennen uw pensioenregeling en kunnen antwoord geven op uw vragen.