Nieuws

ALM-studie: kans op verlaging pensioenen blijft substantieel

Ons pensioenfonds liet recentelijk een ALM-studie uitvoeren. Hieruit blijkt dat het risico op een verlaging van de pensioenen onaangenaam hoog blijft. Het betreft alleen de pensioenrechten die tot 1 januari 2016 zijn opgebouwd in de middelloonregeling (Module 1).

Een ALM-studie (Asset Liability Management)Afkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds. gaat over de verplichtingen die het fonds heeft in verhouding tot het beheerde kapitaal.  Meerdere beleggingsstrategieën worden losgelaten op een 1000-tal economische scenario’s en worden 15 jaar doorgerekend. Het fonds laat deze studie elke 3 jaar uitvoeren. Het doel ervan is te analyseren of er voldoende dekking is voor de verplichtingen en wat er met beleggingsstrategieën te bereiken valt.

Langetermijnrente is extreem laag

De prioriteit van het bestuur is het voorkomen van een verlaging van de pensioenen. Het cruciale meetmoment daarvoor ligt in 2021. Vóór die datum moeten we een dekkingsgraad hebben van minimaal 103,8%. Uit de ALM-studie blijkt dat dat zeer goed mogelijk is. Er blijft echter in alle gevallen een kans van meer dan 40% op een verlaging van de pensioenen. De belangrijkste oorzaak daarvan is de langetermijnrente (20-30 jaar). Deze is extreem laag door het gevoerde monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Het bestuur kan deze rente niet beïnvloeden.

We liggen voor op het herstelplan

Positief is dat het fonds voorligt op het schema van het herstelplan. Tot nu toe waren de aandelenmarkt en de langetermijnrente gunstig in 2017. De dekkingsgraad reikte in november tot 99%.