Nieuws

Het jaarverslag 2016 is voor u beschikbaar

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland heeft zijn jaarverslag over 2016 gepresenteerd. In dit verslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2016. Het bestuur van het fonds legt met dit verslag verantwoording af over het gevoerde beleid van vorig jaar.

Onderwerpen

In het jaarverslag 2016 leest u onder meer over de volgende onderwerpen:

  • de financiële situatie; overzicht van de verplichtingen en het belegd vermogen
  • de risico’s; welke er zijn en hoe het bestuur daarmee omgaat
  • het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop
  • de samenvatting van de bevindingen van de Visitatie Commissie en de reactie van het bestuur hierop
  • de jaarrekening
  • de wijzigingen in de pensioenregeling in 2017

Meer informatie

U vindt het jaarverslag 2016 op de documentenpagina van deze website.