Nieuws

Oproep tot kandidaatstelling bestuursleden

De termijn van Wim Heukels als bestuurslid namens de gepensioneerden loopt tot 1 juli 2018. Wim is herkiesbaar. Bent u gepensioneerd en wilt u zich ook kandidaat stellen voor deze bestuursfunctie? Meld u dan aan vóór 20 januari 2018.

Daarnaast heeft het bestuur besloten een bestuursplek te creëren voor een gekozen lid namens de oud-werknemers. Ondanks de belemmering dat de bestuursfuncties in ons fonds onbezoldigd zijn, zijn er hopelijk mensen die hun energie en tijd ter beschikking willen stellen. Oud-werknemers kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.   

Aanmelden als kandidaat

Gepensioneerden en oud-werknemers kunnen zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar bestuur-pensioenfonds.bnl@capgemini.com. Vermeld daarin uw persoonsgegevens en uw motivatie om bestuurslid te worden namens de gepensioneerden of oud-werknemers. Wilt u eerst meer informatie over een van de functies? Geef dit dan aan in uw e-mail. Een bestuurslid neemt dan contact met u op.

Extra informatie

Het functieprofiel voor een bestuurslid vindt u hier. Op de documentenpagina van deze website vindt u algemene informatie over het fonds, het bestuur en het governance-model.