Nieuws

Wordt u ons nieuwe bestuurslid namens de deelnemers?

Henk Knol is bestuurslid namens de actieve deelnemers bij ons pensioenfonds. Zijn zittingstermijn loopt ten einde op 1 juli 2019. Henk is niet herkiesbaar, doordat hij in 2019 het maximum van 3 termijnen heeft vervuld. Hierdoor ontstaat een vacature binnen ons bestuur. Bent u als deelnemer geïnteresseerd in deze vacature? Meld u dan aan!  

Toezichthouder De Nederlandsche Bank eist dat bestuursleden bij aanvang van hun zittingsduur beschikken over de vereiste kennis en ervaring. Daarom heeft het bestuur besloten om nu al kandidaten te werven voor de verkiezing van een nieuw bestuurslid. Hierdoor heeft het nieuwe bestuurslid straks voldoende tijd om zich voor te bereiden op zijn/haar nieuwe functie. Denk hierbij aan het bijwonen van bestuursvergaderingen, het deelnemen aan een commissie en het volgen van opleidingen.

Een bestuurslid is gemiddeld 1 dag per week bezig met zijn/haar bestuurstaken. De werkgever stelt deze tijd ter beschikking. Het pensioenfonds vergoedt de opleidingskosten.

Geïnteresseerd? Meld u dan aan!

* De aanmeldtermijn voor deze vacature is inmiddels verstreken *
Ons pensioenfonds kan alleen goed functioneren als mensen zich beschikbaar stellen om de functies binnen het fonds met inzet en enthousiasme te vervullen. Bent u geïnteresseerd in de vacature voor een bestuurslid? Meld u dan aan als kandidaat. Dit kunt u doen door dit formulier in te vullen en vóór 7 mei 2018 te sturen naar bestuur-pensioenfonds.bnl@capgemini.com.

Meer informatie

De profielbeschrijving voor een bestuurslid vindt u op de documentenpagina van onze website. Wilt u meer informatie over de inhoud van de functie? Stuur dan een e-mail naar bestuur-pensioenfonds.bnl@capgemini.com. Het bestuur neemt vervolgens contact met u op voor een gesprek.