Nieuws

Financiële positie blijft zorgbarend

In de eerste helft van 2019 presteerden onze beleggingen uitstekend. Daarna daalde de langetermijnrente echter en kondigden de politiek en centrale banken aan dat de rente de komende tijd geforceerd wordt gedrukt. Dit heeft een negatief effect op onze uitkeringsverplichtingen binnen de DB-regeling (voorheen module I). Als de rente op dit niveau blijft, is een verlaging van de (opgebouwde) pensioenen in de DB-regeling onvermijdelijk in 2020.

Een eventuele verlaging treft alleen onze DB-regeling, doordat wij als pensioenfonds verplichtingen zijn aangegaan binnen deze regeling. Dit houdt in dat onze financiële reserves bestand moeten zijn tegen onze uitkeringsverplichtingen binnen de DB-regeling.

Deze verplichtingen gelden niet voor de DC-regeling (uw pensioenopbouw sinds 1 januari 2016). Ook de oude module 2 en de excedentregeling vallen buiten een eventuele algemene verlaging, net als de variabele pensioenen.