Nieuws

Financiële positie verslechterd

Het vierde kwartaal van 2018 is zeer slecht geweest voor de Nederlandse pensioenfondsen. En dus ook voor ons fonds. De val op de aandelenbeurzen gecombineerd met een dalende (langetermijn)rente raakt de dekkingsgraad hevig. De actuele dekkingsgraad daalde 4% tussen september 2018 en januari 2019. Dalende koersen doen de bezittingen dalen en de daling van de langetermijnrente maakt de verplichtingen duurder. De dekkingsgraad is het quotiënt en wordt dus dubbel geraakt.

Het fonds is sinds 2015 in onderdekking. Dit betekent dat de verplichtingen die in de oude DB-regeling (module 1) zijn toegezegd, naar verwachting niet worden gedekt door de financiële reserves van het fonds. Ons fonds heeft een herstelplan opgesteld waaruit moet blijken dat het pensioenfonds binnen de wettelijke termijn herstelt. De cruciale datum is 31 december 2020; dan moet de beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. 104,4% zijn. Gebeurt dit niet, dan is een verlaging van de pensioenrechten en de ingegane pensioenen wettelijk vereist.

Slecht vierde kwartaal

Het herstelplan is voorspoedig verlopen tot afgelopen zomer. De klap van het vierde kwartaal heeft de vooruitzichten versomberd. Er is nu een achterstand op het herstelplan. De komende 2 jaar moet er een goed economisch klimaat zijn, willen we nog een kans hebben om een verlaging te vermijden.

Nieuw herstelplan

Het bestuur evalueert de situatie volgens de daarvoor opgestelde plannen. Vóór 1 april 2019 wordt een nieuw herstelplan gemaakt. Het fonds doet zijn uiterste best om de situatie en de komende ontwikkelingen te volgen en te beantwoorden, hoe beperkt de mogelijkheden daarvoor ook zijn. De turbulente markten en de renteontwikkeling zijn de dominante externe factoren.

Pensioenen in DC-regeling

De dekkingsgraad is de graadmeter voor de DB-rechten, de pensioenen in de oude module 1. Een mogelijke verlaging betreft dan ook alleen deze pensioenen. De huidige DC-regeling met kapitaalopbouw staat daar geheel buiten.

Variabele pensioenen

Ook variabele pensioenen worden niet geraakt door problemen met de dekkingsgraad. Deze worden wel jaarlijks met het fondsrendement en het overlevingsresultaat verhoogd of verlaagd. De ontwikkelingen in 2018 zijn ook voor de variabele pensioenen negatief: per 1 juli 2019 moet naar verwachting rekening worden gehouden met een verlaging.