Nieuws

Wij verwelkomen 2 nieuwe bestuursleden

De zittingstermijn van voorzitter Henk Knol is ten einde gekomen. Daarnaast is secretaris Dirk Neuhaus vertrokken uit het bestuur. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot verkiezingen.

Uit de vele kandidaten die zich hebben aangemeld, zijn Sigrid Richters en Karima Chraa verkozen tot nieuwe bestuursleden. Bert Holsappel is benoemd tot voorzitter van ons fonds en John van Hensbergen tot secretaris.

Na haar verkiezing vorig jaar is Sigrid begonnen met een opleiding en met inwerken in haar nieuwe functie. Inmiddels heeft De Nederlandsche Bank (DNB) haar voordracht goedgekeurd en is ze benoemd tot bestuurslid. Karima is begonnen aan haar inwerkperiode als aspirant-bestuurslid.

Overzicht taken en verantwoordelijkheden

We hebben niet alleen een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris, ook andere taken en verantwoordelijkheden zijn opnieuw verdeeld binnen het fonds. Dit overzicht geeft een volledig beeld van de nieuwe stand van zaken.