Nieuws

Spreekuur met bestuursleden

Bestuursleden van het pensioenfonds merken vaak dat deelnemers het prettig vinden om rechtstreeks contact te hebben met een lid van het bestuur. Deelnemers benaderen soms rechtstreeks bestuursleden, vooral als ze een van de leden kennen. We willen echter uitdrukkelijk alle deelnemers in de gelegenheid stellen om rechtstreeks contact met een bestuurslid te hebben.

Zoals tevens is aangekondigd tijdens de deelnemersbijeenkomst van 22 september, nodigen de bestuursleden u daarom graag uit voor een periodiek te houden spreekuur. Hebt u een vraag die u graag voor zou willen leggen aan een bestuurslid of is er een onderwerp dat u wel eens zou willen bespreken, maak dan vooral van deze mogelijkheid gebruik. Dit is een nieuw initiatief vanuit het bestuur, wij willen de komende periode graag ondervinden of hier behoefte aan is en zo ja, welke vorm het beste is.

U kunt zich voor dit spreekuur aanmelden op bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl. Vermeld daarbij welk spreekuur u graag wilt gebruiken en welk tijdstip uw voorkeur heeft, wij zenden u dan een uitnodiging voor een teamvergadering. Als u tevens aangeeft welke onderwerpen u wilt bespreken, kunnen wij een inschatting maken van de benodigde tijd, maar u kunt ook een afspraak inplannen zonder het onderwerp aan te geven.

Om teleurstellingen te voorkomen wijzen wij u erop dat bestuursleden vanuit privacyoverwegingen geen toegang hebben tot de gegevens in de pensioenadministratie en het wettelijk niet toegestaan is om advies te geven. Uiteraard kunnen zij u wel helpen om de juiste kanalen te bewandelen als blijkt dat één van deze twee beperkingen relevant is voor uw situatie. Feitelijke vragen over uw pensioensituatie kunt u het beste (eerst) stellen aan de pensioenadministrateur AZL, die is te bereiken op: 088-116 24 09.

De volgende spreekuren staan op dit moment gepland. Als er veel behoefte blijkt te zijn zullen we deze mogelijkheden uitbreiden.

Eerstvolgende spreekuren: 23 oktober 2020 & 27 november 2020 16:00u.