Nieuws

Deelnemersbijeenkomst 2021: presentatie en Q&A’s

Bekijk de presentatie van onze deelnemersbijeenkomst 2021, een overzicht met alle vragen én onze antwoorden naar aanleiding van de bijeenkomst op onze website.

De jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van ons pensioenfonds vond dit jaar voor de tweede keer online plaats en wel op woensdag 26 mei jl. Zo’n 375 (oud-)deelnemers en gepensioneerden namen deel aan deze online vergadering.

Onderwerpen

Naast de gebruikelijke verantwoording van het bestuur over 2020, werd tijdens de vergadering onder meer aandacht besteed aan het nieuwe pensioenstelsel en wat dat voor ons fonds kan betekenen.

Daarnaast presenteerden we de eerste resultaten van het risicobereidheidsonderzoek waarvoor u eerder dit jaar een uitnodiging hebt ontvangen. In het onderzoek vroegen we u naar uw risicobereidheid, uw mening over maatschappelijk verantwoord beleggen en de communicatie van ons fonds. Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek kunt terugvinden onder ‘Documenten’ op deze website. De conclusies die het bestuur trekt naar aanleiding van de uitkomsten en de stappen die daaruit volgen, worden in het najaar gecommuniceerd.

Vragen en opmerkingen

Naar aanleiding van onze presentatie werden een aantal interessante vragen en opmerkingen gedeeld. Alle vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, hebben we beantwoord. Een overzicht met alle vragen én onze antwoorden vindt u onder ‘veelgestelde vragen’.

Meer informatie

Naast de vragen en antwoorden die u bij de ‘veelgestelde vragen’ kunt vinden, is de presentatie van de deelnemersbijeenkomst terug te vinden onder ‘Documenten’ op deze website.