Nieuws

Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Wilt u meebeslissen over uw pensioen? In het bestuur van Pensioenfonds Capgemini komen per 1 juli 2022 twee vacatures vrij.

Per die datum eindigt de zittingstermijn van bestuurders Rene Starmans (namens de oud-werknemers) en Wim Heukels (namens de gepensioneerden). Rene stelt zich herkiesbaar en Wim stelt zich niet herkiesbaar. Daarom zijn wij op zoek naar één of twee nieuwe bestuursleden. Bent ú enthousiast en gemotiveerd? Aarzel dan niet en lees hieronder hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Stelt u zich kandidaat?

Wilt u lid worden van het bestuur? Dan moet u aan een aantal eisen voldoen. Natuurlijk hebt u bijzondere interesse in pensioen. Daarnaast leest u in het functieprofiel (terug te vinden onder 'Documenten' op deze website) aan welke andere eisen kandidaten moeten voldoen. De verkiezingscommissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten. Zijn er meer geschikte kandidaten, dan organiseren we verkiezingen. Wordt u gekozen? Dan wordt u lid van het bestuur zodra de Nederlandsche Bank (DNB) uw voordracht goedkeurt.

Vereiste kennis en ervaring

Daarnaast eist DNB dat bestuursleden bij aanvang van hun zittingsduur beschikken over de vereiste kennis en ervaring. Afhankelijk van de kennis en ervaring van de kandidaat zal daarom een inwerkperiode worden gepland om het nieuwe bestuurslid voor te bereiden op zijn/haar functie. Denk hierbij aan het bijwonen van bestuursvergaderingen, het deelnemen aan een commissie en het volgen van een opleiding. Het pensioenfonds vergoedt de opleidingskosten.

Zittingstermijn en vergoeding

De zittingstermijn voor de functies is vier jaar met een tijdsbelasting van ongeveer één dag per week. Het betreft onbezoldigde functies, waarbij reis- en opleidingskosten worden vergoed.

Geïnteresseerd? Meld u dan aan!

Bent u het nieuwe bestuurslid dat wij zoeken? Meld u dan aan als kandidaat. Dit kunt u doen door het formulier gepensioneerden / formulier oud-werknemers in te vullen en vóór 1 oktober 2021 te sturen naar bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden van het bestuur vindt u op onze website. Wilt u meer informatie over de inhoud van deze functie? Stuur ons een e-mail via bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl dan nemen wij contact met u op voor een gesprek.