Nieuws

Pensioenen en aanspraken Uitkeringsregeling per 1-1-2023 verhoogd met 2,57%

U neemt deel aan de Uitkeringsregeling als u vóór 1 januari 2016 pensioen opbouwde bij ons fonds. Bent u later begonnen met opbouwen, dan is dit bericht niet op u van toepassing.

Jarenlang hebben we de pensioenen binnen de Uitkeringsregeling niet kunnen verhogen vanwege ons dekkingstekort. De afgelopen jaren dreigde er zelfs een situatie dat we de pensioenen zouden moeten verlagen.

Gelukkig hebben we nu de mogelijkheid om de pensioenen en opgebouwde rechten binnen de Uitkeringsregeling te verhogen. Per 1 januari 2023 kunnen we een verhoging van 2,57% doorvoeren, de consumentenprijsindex van het vorige jaar.

Dit was mogelijk doordat het fonds gebruik heeft kunnen maken van een “Algemene maatregel van Bestuur”. Deze bepaalt dat het nu tijdelijk mogelijk is om, vooruitlopend op de nieuwe pensioenwet (WTP), af te wijken van het strengere financiële toetsingskader van de Nederlandse Bank.

Overigens geldt deze indexatie niet voor de Premieregeling en de variabele pensioenen! De Premieregeling beweegt dagelijks mee met de financiële markten en de variabele pensioenen worden in een aparte procedure steeds per 1 juli van het jaar aangepast.

Of het fonds in de toekomst weer kan indexeren of toch moet korten staat niet vast. Beide zijn mogelijk en hangen in grote mate af van de ontwikkelingen op de financiële markten.