Nieuws

Pensioengerechtigden kiezen Hans van Giersbergen als VO-lid

Hans van Giersbergen is verkozen als lid van het verantwoordingsorgaan (VO) namens de pensioengerechtigden van Capgemini. Deze zetel in het VO was vrijgekomen na het plotselinge overlijden van Wouter Hendrickx in maart. Behalve Hans van Giersbergen meldden ook Peter Duiven, René Gillijns en Theo de Hair zich als kandidaat voor de vacature. Het is vooralsnog een voorlopige uitslag, deze moet nog worden bekrachtigd door een bestuursbesluit in september.

Uitslag verkiezing

Hans van Giersbergen wordt VO-lid namens de pensioengerechtigden

Met 137 stemmen wint Van Giersbergen (voorlopig) de verkiezing en zal beginnen aan zijn eerste zittingstermijn als VO-lid namens de pensioengerechtigden. Het bestuur feliciteert Hans van Giersbergen met zijn verkiezing.

Daarnaast bedanken we Peter Duiven, René Gillijns en Theo de Hair voor de tijd en moeite die zij aan hun kandidaatstelling hebben besteed. Het pensioenfonds kan alleen bestaan als er mensen hun tijd en energie willen geven voor de bestuursfuncties. Deze inzet waarderen wij.

Vragen?

Hebt u vragen over de verkiezing? Neem dan contact op met ons.