Nieuws

‘Bedrag ineens’ weer uitgesteld

Medio 2022 werd de mogelijkheid om een deel van het pensioen in één keer op te nemen (‘bedrag ineens’) tot 1 juli 2023 uitgesteld. Onze verwachting was dat ook die datum niet zou worden gehaald. Daarom hebben we in eerste instantie even gewacht met het versturen van de zogenaamde pensioneringsbrieven. Dat stond ook in ons eerdere nieuwsbericht. Nu blijkt dat ook de ingangsdatum van 1 juli 2023 inderdaad niet wordt gehaald. De nieuwe ingangsdatum van bedrag ineens is voorlopig 1 januari 2024.

Wat betekent dit voor u?

U kunt natuurlijk gewoon in 2023 uw pensioenuitkering laten ingaan. We gaan de pensioneringsbrieven weer versturen. U krijgt deze brief 6 maanden vóórdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als u de komende maanden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en nog geen brief hebt ontvangen, krijgt u de pensioneringsbrief binnenkort alsnog.

Uw pensioenuitkering laten ingaan kan dit jaar dus wel, maar u kunt voorlopig géén gebruik maken van de mogelijkheid om een deel van uw pensioen ineens op te nemen. In ieder geval niet vóór 1 januari 2024.

Wat kunt u doen als u graag een bedrag ineens wilt opnemen?

Wilt u als u uw pensioenuitkering laat ingaan graag een deel van uw pensioen in één keer opnemen? Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen uit te stellen tot in ieder geval 2024. Dan is een bedrag ineens opnemen waarschijnlijk wél een keuzemogelijkheid.

Waar u op moet letten bij uw keuze voor bedrag ineens

Een bedrag in één keer kan voordelig zijn. Maar, er kunnen ook nadelen aanzitten. Dit zijn de gevolgen waar u rekening mee moet houden:

  • het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand van ons fonds krijgt wordt lager;
  • het bedrag dat u opneemt telt mee voor de belasting en wordt opgeteld bij uw inkomen;
    • u gaat hierdoor - in het kalenderjaar waarin u het bedrag ineens krijgt - meer belasting betalen;
    • toeslagen die u in dat jaar krijgt (zoals huur- of zorgtoeslag) kunnen lager worden; misschien moet u zelfs iets terugbetalen;
    • ook een uitkering kan lager worden;
    • de zorgpremie die wordt ingehouden op uw pensioen wordt hoger.

Weeg voor- en nadelen goed af

Een deel van uw pensioen ineens opnemen heeft dus voor- en nadelen. Kijk daar goed naar vóórdat u een keuze maakt. Maar het is en blijft uiteindelijk uw keuze.

Hebt u een vraag?

Neem dan contact met ons op.