Nieuws

Het jaar 2022 van uw pensioenfonds samengevat in het jaarverslag

We maken elk jaar een jaarverslag over het afgelopen jaar.

We maken elk jaar een jaarverslag over het afgelopen jaar. Daarin leest u wat er bij ons fonds speelde:

  • hoeveel geld kwam er binnen?
  • hoeveel geld gaven wij weer uit en waaraan?
  • voor hoeveel deelnemers en gepensioneerden deden we dat?
  • welke belangrijke onderwerpen heeft het bestuur behandeld?

Dat – en nog veel meer – leest u in het jaarverslag van ons fonds. Het jaarverslag over 2022 staat op onze website.