Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U bent inmiddels uit dienst. Daardoor bouwt u geen pensioen meer op bij ons. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, hebt u bij ons laten staan. U hoeft dit ouderdomspensioen niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.

Partnerpensioen

Had u een relatie toen u uit dienst ging? Of bent u voor 1 januari 2003 in dienst getreden? Dan is er mogelijk een partnerpensioen geregeld en ontstaat er ook een recht op bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Maar uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?

  • Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of en zo ja, hoeveel partnerpensioen er is voor uw ex-partner. Controleer ook of uw ex-partner is geregistreerd voor het partnerpensioen.
  • Meld uw ex-partner af via Mijn Pensioencijfers.

Bevestiging afmelding

Als u uw ex-partner hebt afgemeld, ontvangen u en uw ex-partner automatisch een bevestiging.

Verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen

Wat kan uw ex-partner doen?

Heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen? Dan kan uw ex-partner via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat jullie andere afspraken maken over de verdeling van jullie bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. 

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als uw ex-partner geen handtekening zet, gaat ons fonds uit van de datum waarop één van beiden op het gezamenlijke adres is uitgeschreven bij de gemeente. Neem in dat geval contact op met ons fonds.