Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U bent inmiddels uit dienst. Daardoor bouwt u geen pensioen meer op bij ons. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, hebt u bij ons laten staan. U hoeft dit ouderdomspensioen niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.

Partnerpensioen

Had u een relatie toen u uit dienst ging? Of bent u voor 1 januari 2003 in dienst getreden? Dan is er mogelijk een partnerpensioen geregeld en ontstaat er ook een recht op bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of en zo ja, hoeveel partnerpensioen er is voor uw partner. Controleer ook of uw partner is geregistreerd voor het partnerpensioen.

Wat moet u doen?

Meld uw partner af. Stuur een brief met daarin:

     
  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Bevestiging afmelding

Als u uw partner hebt afgemeld, ontvangen u en uw ex-partner automatisch een bevestiging.