Verandert uw situatie?

Kinderen

U bent inmiddels uit dienst. Daardoor bouwt u geen pensioen meer op bij ons. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, hebt u bij ons laten staan. De verzekering voor het wezenpensioen is komen te vervallen toen u uit dienst trad.

In sommige gevallen is er toch een wezenpensioen. Bijvoorbeeld als u voor 1 januari 2003 in dienst bent getreden of als u na 1 januari 2003 in dienst bent getreden en een partner had op het moment dat u uit dienst trad. Dan is er mogelijk een partnerpensioen en daaraan gekoppeld een wezenpensioen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of en zo ja, hoeveel wezenpensioen er is voor uw kinderen.