Verandert uw situatie?

Overlijden

Wat gebeurt er als u uit dienst bent, maar nog niet met pensioen en komt te overlijden? Het ouderdomspensioen komt te vervallen.

Mogelijk is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen.

Uw partner en kinderen kunnen recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met een kopie van de overlijdensakte.