Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement dat voor u geldt. Hierin vindt u onder meer informatie over:

 • voor wie het reglement geldt
 • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
 • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
 • de opbouw van uw pensioen(kapitaal)
 • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken wanneer u met pensioen gaat
 • hoe uw pensioen(kapitaal) zijn waarde behoudt

De werkgever en de Centrale Ondernemingsraad (COR) bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en leggen de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

U bouwt geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds. Voor u geldt daarom het pensioenreglement dat van kracht was op het moment dat u uit dienst trad.

Als oud-werknemer kan het volgende voor u gelden:

 • Tot 1 januari 2016 kunt u pensioenrechten hebben opgebouwd in de middelloonregeling (Module 1).
 • Tot 1 januari 2016 kunt u pensioenkapitaal hebben opgebouwd in de excedentregeling (Module 2).
 • Na 1 januari 2016 kunt u pensioenkapitaal hebben opgebouwd in de huidige pensioenregeling.
 • U kunt extra pensioenkapitaal hebben opgebouwd in de vrijwillige regeling van ons pensioenfonds.
 • Tot 1 januari 2003 kunt u verschillende soorten nabestaandenrechten hebben opgebouwd.

Waar heb ik recht op?

Op de pagina Doe de pensioencheck leest u hoe u uw pensioen(kapitaal) bij ons fonds kunt checken.