Wat is pensioen?

Soorten pensioen

Het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Capgemini bevat meer dan alleen ouderdomspensioen voor werknemers. De soorten pensioen staan hieronder op een rijtje. U hebt niet automatisch recht op alle opties. Dit hangt af van het pensioenreglement dat voor u geldt.

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ongehuwden ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen