Soorten pensioen

Partnerpensioen

Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen vanaf het moment dat u overlijdt totdat hij of zij overlijdt.

U bent uit dienst. Dan is er in principe geen partnerpensioen meer voor u geregeld bij ons pensioenfonds. Er is echter een uitzondering:

Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of hebt u uw partner bij ons aangemeld? Dan hebt u recht op partnerpensioen van ons pensioenfonds wanneer u:

  • vóór 1 januari 2003 in dienst bent getreden, of
  • op of na 1 januari 2003 in dienst bent getreden en er geen bezwaar tegen hebt gemaakt dat een deel van uw ouderdomspensioen werd ingeruild voor een partnerpensioen voor uw partner.

Vrijwillige regeling

Hebt u tijdens uw dienstverband bij Capgemini kapitaal opgebouwd in de excedentregeling en/of de vrijwillige regeling van ons pensioenfonds? Dan ontvangt uw partner dit kapitaal indien u overlijdt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of en zo ja, hoeveel partnerpensioen er is voor uw partner. Controleer ook of uw partner is geregistreerd voor het partnerpensioen.

Als u straks met pensioen gaat, krijgt u opnieuw de keuze om een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor een partnerpensioen voor de partner die u op dat moment hebt. Na uw pensioen ligt uw keuze vast.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ongehuwden ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen