Soorten pensioen

Wezenpensioen

Er is een uitkering voor uw kinderen als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

  • U bent voor 1 januari 2003 in dienst getreden. Dan is er mogelijk (deels) een wezenpensioen voor uw kinderen
  • U bent na 1 januari 2003 in dienst getreden. Dan is er niet meer automatisch een wezenpensioen voor uw kinderen. U hebt toen u uit dienst ging wel de mogelijkheid gehad om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor wezenpensioen 

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk of en zo ja, hoeveel wezenpensioen er is voor uw kinderen.

Uw kinderen ontvangen wezenpensioen elke maand vanaf de eerste dag van de maand waarin u bent overleden tot en met de maand waarin zij 21 jaar worden. In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind:

     
  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt
  • invalide is en een uitkering ontvangt voor een jong gehandicapte

Ook geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen die u onderhoudt en opvoedt hebben recht op wezenpensioen.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ongehuwden ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen