Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad.

Actuele dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de (voorlopige) (beleids-)dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld.

Q1 2018.jpg

De dekkingsgraad is een momentopname. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Omdat het pensioenfonds de pensioenen pas (veel) later uitkeert, wordt er met een rekenrente teruggerekend naar een bepaald bedrag dat nodig is. Via een deling wordt dit uitgedrukt in een bepaald dekkingsgraadpercentage.

Schommelingen

De dekkingsgraad staat niet vast. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

De dekkingsgraad van eind maart 2018 is 99,0%. Dit betekent dat de dekkingsgraad met 0,1% is gestegen ten opzichte van eind februari. 

Vereiste dekkingsgraad

Ons fonds is verplicht om maandelijks de actuele dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 is dat een zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

DNB kijkt of een pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad van ons fonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 112,5%. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat een pensioenfonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe het fonds de financiële positie binnen 10 jaar weer aan de gestelde eisen te laten voldoen.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad is de absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds langer dan 5 jaar onder dit minimum ligt, moet het fonds de (opgebouwde) pensioenen verlagen. De minimaal vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds is 103,6%. Aangezien onze dekkingsgraad sinds 2014 onder dit minimum ligt, is het gevaar van het verlagen van de pensioenen nog steeds reëel. Het fonds kan de ambitie om de pensioenrechten te verhogen dan ook zeker niet waarmaken de komende jaren.