Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het fonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Overzicht dekkingsgraden

In de onderstaande grafiek ziet u hoe de dekkingsgraden van het fonds zich de afgelopen kwartalen hebben ontwikkeld.

Twee dekkingsgraden

In de grafiek zijn twee dekkingsgraden opgenomen:

  1. De actuele dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad aan het einde van elke maand.
  2. De beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Sinds 1 januari 2015 moeten alle pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Dekkingsgraden oktober 2023

  • De actuele dekkingsgraad van eind oktober 2023 is 111,2%. Dit betekent dat deze dekkingsgraad met 0,9%-punt is gedaald ten opzichte van een maand eerder.
  • De beleidsdekkingsgraad van eind oktober 2023 is 109,2%. Dit betekent dat deze dekkingsgraad met 0,2%-punt is gestegen ten opzichte van een maand eerder. 

Vereiste dekkingsgraad

DNB kijkt of een pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van de vereiste dekkingsgraad, die per fonds wordt bepaald. Dit gebeurt aan de hand van onder meer de soorten beleggingen en de samenstelling van de beleggingen van het fonds. De vereiste dekkingsgraad van ons fonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 110,4%. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat een pensioenfonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat welke maatregelen het fonds neemt om de financiële positie binnen 10 jaar weer aan de gestelde eisen te laten voldoen.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad is de absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds langer dan 5 jaar onder dit minimum ligt, moet het fonds de (opgebouwde) pensioenen verlagen (ook wel korten genoemd). De minimaal vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds is 103,0%. Vanaf 2014 lag onze dekkingsgraad meerdere jaren onder dit minimum en bestond het gevaar dat we de pensioenen moesten verlagen. Sinds 2022 is onze dekkingsgraad boven 103,0% gestegen en is dat gevaar vooralsnog geweken.