Onze organisatie

Advies en Commissies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Beleggingsadviescommissie

Het pensioengeld wordt belegd. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingsadviescommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling

De beleggingsadviescommissie bestaat uit een aantal financiële experts.

Naam

René Starmans (voorzitter)
Bert Holsappel
Peter de Gooijer (aspirant-lid)

Caroline Bosch van Sprenkels en NN Investment Partners (NN IP) ondersteunen de beleggingsadviescommissie.

2. Sleutelfunctiehouder Risicobeheer

De functie Sleutelfunctiehouder Risicobeheer is extern belegd. Marnix Ceelaert van ons adviesbureau Willis Towers Watson is per 1 oktober 2021 benoemd.

3. Commissie uitbesteding en uitvoering

Naam

Bernard Helders (voorzitter)

Marco de Heer

René Starmans 

4. Verantwoordingsorgaan

Meer informatie over het verantwoordingsorgaan vindt u op deze pagina

5. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal de dekkingsgraad. Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die de werkgever betaalt

 De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van Willis Towers Watson in Apeldoorn.

Capgemini-bestuur       usemap=       usemap=       usemap=       usemap=       usemap=