Hoeveel betaalt u?

Uw werkgever betaalt de premie voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. U kunt uw pensioenkapitaal zelf aanvullen door bij te sparen in de vrijwillige regeling van ons pensioenfonds.

Uw werkgever stort maandelijks een premie op de beleggingsrekening die het fonds voor u heeft geopend. Deze premie is een percentage van de pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op. . De premie is leeftijdsafhankelijk en wordt jaarlijks op 1 januari bijgesteld.  

De premies zien er als volgt uit:

Leeftijd deelnemer Premie als percentage van de pensioengrondslag
t/m 24 6,6%
25-29    7,6%
30-34 8,9%
35-39 10,3%
40-44 12,0%
45-49 13,9%
50-54 16,2%
55-59 19,1%
60-64 22,7%
65-66 25,8%