Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Bouwde u vóór 2003 al pensioen op bij ons pensioenfonds? Dan hebt u tot 2003 een partnerpensioen opgebouwd. U hebt dan de mogelijkheid om (een deel van) dit partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit kan interessant zijn als u geen partner hebt of als uw partner zelf genoeg pensioen heeft. Als u een partner hebt, moet hij of zij wel hiermee instemmen. U kunt deze keuze alleen maken wanneer u met pensioen gaat.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw eventuele partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als u iets overkomt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel pensioen(kapitaal) u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. U kunt deze keuze niet meer terugdraaien nadat uw pensioen is ingegaan.

Wat kunt u nog meer kiezen?