Pensioen op maat

Pensioenkapitaal omzetten in een vast pensioen

Voordat u met pensioen gaat, kunt u kiezen wat voor pensioenuitkering u wilt: een vast of een variabel pensioen. Deze keuze geldt voor het pensioenkapitaal dat u tijdens uw loopbaan hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds.

Tot 1 januari 2016 kunt u pensioenkapitaal hebben opgebouwd in de voormalige excedentregeling (Module 2). Verder kunt u pensioenkapitaal opbouwen in de pensioenregeling die sinds 1 januari 2016 voor alle deelnemers geldt (DC-regeling). Daarnaast is het mogelijk dat u pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de vrijwillige regeling van ons fonds (Module 3). Het pensioenkapitaal dat u bij ons hebt opgebouwd, beheert u zelf via de online omgeving van NN IP Mijn Pensioen.

Wat is een vast pensioen en wat is een variabel pensioen?

1. Vast pensioen

Bij een vast pensioen weet u welk bedrag u maandelijks ontvangt voor de rest van uw leven. Het bedrag wordt niet hoger of lager. Een vast pensioen levert naar verwachting op de langere termijn gemiddeld een lager pensioen op dan een variabel pensioen.

Wilt u een vast pensioen? Dan kunt u daarvoor terecht bij een verzekeraar of bank. Met het pensioenkapitaal dat u bij ons hebt opgebouwd, koopt u dan bij een verzekeraar of bank een vast pensioen in. Dat is uw ‘shoprecht’.

2. Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen staat het bedrag dat u krijgt niet vast, omdat met uw pensioenkapitaal nog wordt belegd na uw pensioendatum. Gaan de beleggingen goed, dan stijgt uw pensioen. Uw pensioen kan meer stijgen dan de stijging van de prijzen. Maar uw pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingen tegenvallen of de levensverwachting verder toeneemt. U weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen u de rest van uw leven krijgt. Een variabel pensioen levert naar verwachting op de langere termijn gemiddeld een hoger pensioen op dan een vast pensioen.
Bij ons fonds is een variabel pensioen geregeld.

Vergelijken vast en variabel pensioen

Klik hier om de mogelijke ontwikkeling van een vast pensioen over een periode van 20 jaar te vergelijken met de mogelijke ontwikkeling van een variabel pensioen. Dit voorbeeld is gebaseerd op een pensioenkapitaal van € 50.600,-.

Wat moet u doen?

15 jaar vóór uw pensioenleeftijd kunt u voorsorteren op uw definitieve keuze. U ontvangt een brief van NN IP met achtergrondinformatie. U kunt dan een voorlopige keuze maken tussen een vast en een variabel pensioen. Deze keuze kunt u elk jaar aanpassen.

6 maanden voor uw pensioenleeftijd moet u een definitieve keuze maken. Daarover ontvangt u automatisch een brief van ons fonds. Daarbij ontvangt u een voorstel om met uw opgebouwde kapitaal een variabel pensioen in te kopen bij ons fonds. Het pensioen voor het eerste jaar wordt berekend op basis van de renteprognoses en overlevingstabellen die op dat moment gelden.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen er voor u geregeld is bij ons fonds. Daarnaast kunt u de Pensioenplanner laten uitrekenen wat uw overige keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Twijfelt u over welke keuze u moet maken? Ons pensioenfonds kan en mag u daarover niet adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Meer informatie

Meer informatie over een vast en een variabel pensioen vindt u in de voorbeeldteksten van de Pensioenfederatie.

Wat kunt u nog meer kiezen?