Verandert uw situatie?

Kinderen

Natuurlijk wilt u dat uw kinderen verzorgd achterblijven als u er niet meer bent. Als u overlijdt, is er een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wezenpensioen

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn. Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt of
  • invalide is en een uitkering ontvangt voor een jong gehandicapte

Ook geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen waarvoor u de zorg op u hebt genomen, hebben recht op wezenpensioen.

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Het wezenpensioen is, net als het partnerpensioen voor uw partner, een verzekering voor het geval u komt te overlijden. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien u tijdens uw dienstverband overlijdt. 
Gaat u uit dienst of met pensioen en hebt u kinderen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor een partnerpensioen.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Een overzicht van uw pensioen staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.
Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen niet aan te melden. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente. Ook pleegkinderen of stiefkinderen waarvoor u de zorg op u hebt genomen, hebben recht op wezenpensioen.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.