Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan is er een inkomen voor uw partner en kind(eren). 

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden niets door te geven. De gemeente geeft deze informatie door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met de overlijdensakte.

Wat is er voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen en uw kinderen op wezenpensioen. Zij krijgen dit elke maand uitbetaald vanaf de eerste van de maand waarin u bent overleden. Uw partner ontvangt partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen in ieder geval tot zij 21 jaar zijn (dit geldt ook voor eventuele stief- en pleegkinderen).

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het pensioenfonds. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.
Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.