Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioenkapitaal op.

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

Er is een verzekering afgesloten voor arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u pensioenkapitaal blijft opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. Vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft niets door te geven over uw situatie. Pensioenfondsen ontvangen informatie van UWV.

Hoeveel krijgt u?

Hoeveel pensioen(kapitaal) er voor u is, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioenkapitaal opbouwen.
Vanaf de eerste van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA. Over het deel dat u nog werkt en salaris ontvangt, bouwt u pensioenkapitaal op. Voor het andere deel geldt de genoemde verzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Wat moet u doen?

U hoeft niets door te geven over uw situatie. Pensioenfondsen ontvangen informatie van UWV

Hoeveel krijgt u?

Hoeveel pensioen(kapitaal) er voor u is, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het pensioenfonds. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.