Verandert uw situatie?

Met pensioen

U stopt met werken en gaat met pensioen. U bouwt dan geen pensioenkapitaal meer op.

Sinds 1 januari 2017 kunt u bij ons pensioenfonds alleen nog een variabel pensioen inkopen. Hierbij wordt het deel van uw pensioenkapitaal doorbelegd dat overblijft nadat de uitkering voor het komende jaar apart is gezet. Uw uitkering wordt dan elk jaar aangepast aan de behaalde beleggingsrendementen. In deze brochure vindt u meer informatie over het variabele pensioen. 

Hoe werkt het?

 • Stap 1 (6 maanden voor de gekozen pensioendatum)
  U ontvangt van ons een voorlopige opgave van uw pensioen. Deze opgave is gebaseerd op het pensioenkapitaal dat u tot dat moment hebt opgebouwd. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige premies, maar niet met rendement dat nog kan worden verkregen.
 • Stap 2 (3 maanden voor de gekozen pensioendatum) 
  U kiest waar u pensioen wilt inkopen: bij ons pensioenfonds of bij een andere toegelaten pensioenuitvoerder. U geeft deze keuze aan ons door.
 • Stap 3 (1 week voor de gekozen pensioendatum)
  U ontvangt van ons een opgave met daarin het definitieve bedrag dat u aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd. Ook ontvangt u van ons de tarieven die op dat moment gelden voor de inkoop van pensioen.
 • Stap 4 (de pensioendatum)
  Met uw pensioenkapitaal wordt een recht ingekocht op ouderdomspensioen, eventueel gecombineerd met partner- en/of wezenpensioen. U ontvangt vervolgens elke maand ouderdomspensioen zolang u leeft.

Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u ook elke maand AOW-pensioen van de overheid.
Als u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen, dan krijgt u ook een uitkering van de bank, verzekeraar of het pensioenfonds waar u dit hebt geregeld.

Wat betekent dit voor uw partner- en wezenpensioen?

Hebt u een partner? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen
Hebt u kinderen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor wezenpensioen
U kunt ook kiezen voor een andere verdeling om uw pensioen op maat te maken.

Bent u vóór dat u met pensioen ging:

 • getrouwd
 • een geregistreerd partnerschap aangegaan of
 • is uw partner waar u mee samenwoont, voor uw pensioen bij ons pensioenfonds aangemeld en geaccepteerd?

Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen en hebben uw kinderen recht op wezenpensioen als u overlijdt.

Gaat u na uw pensioen samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Eerder met pensioen?

6 maanden voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u van ons een brief met uitleg over uw keuzemogelijkheden en een formulier waarop u uw keuzes kunt aangeven. 
Wilt u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Neem dan contact op met ons. 

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 520,35 (2022) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt. De uitkering is belast in het jaar van uitkering. U voorkomt daarmee jaarlijkse administratie.

Nadelen

 • U krijgt straks geen uitkeringen van ons fonds.
 • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
 • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kunnen deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die aan u de uitkering of de toeslag betaalt.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen(kapitaal) u hebt opgebouwd. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. Daarin kunt u zien wat verschillende keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

Als u uw keuzes aan ons hebt doorgegeven en ze zijn in onze administratie verwerkt, dan hebt u geen toegang meer tot de Pensioenplanner.