Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioenkapitaal meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u geen pensioenkapitaal meer op bij ons pensioenfonds. Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. U blijft dit kapitaal wel gewoon zelf beheren via de online omgeving van mijnpensioen.gsam.
Als u een partner hebt, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen.

Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen(kapitaal) er is voor u en uw eventuele nabestaanden.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen(kapitaal) dat u hebt opgebouwd en een keuzeformulier. Met behulp van dit formulier kunt u uw pensioen op maat maken. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.

Voortaan krijgt u elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) per post toegestuurd. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Online is elk jaar voor u een actueel pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen(kapitaal) dat u hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Dan dragen wij het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over zodra u weer pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.