Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioenkapitaal meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u geen pensioenkapitaal meer op bij ons pensioenfonds. Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. U blijft dit kapitaal wel gewoon zelf beheren via de online omgeving van NNIP MijnPensioen.
Als u een partner hebt, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen.

Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen(kapitaal) er is voor u en uw eventuele nabestaanden.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen(kapitaal) dat u hebt opgebouwd en een keuzeformulier. Met behulp van dit formulier kunt u uw pensioen op maat maken. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen(kapitaal) dat u hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.