Vrijwillige regeling

Mogelijk is de pensioenpremie die uw werkgever voor u betaalt, niet voldoende om na uw pensioendatum uw plannen uit te voeren. Daarom bevat de pensioenregeling een vrijwillige regeling. Dit betekent dat u als deelnemer op vrijwillige basis extra premie kunt storten.

Een vrijwillige eigen bijdrage geeft u straks meer pensioen of meer keuzevrijheid. De bijdrage is onbelast en gaat van uw bruto loon rechtstreeks naar uw pensioenkapitaal. Met de pensioenplanner kunt u zien welk effect regelmatige of incidentele stortingen kunnen hebben op uw pensioenkapitaal. U kunt in de planner met verschillende scenario’s rekenen.

Mocht u vóór uw pensioen overlijden, dan wordt het vrijwillig bijgestorte kapitaal omgezet in een levenslang partnerpensioen.

Procedure

De procedure is als volgt: met dit formulier laat u de salarisadministratie weten wat u als eigen bijdrage wilt storten. Dit kan een maandelijks bedrag zijn, maar ook een eenmalige storting (bijvoorbeeld vakantiegeld of een bonus). U kunt het formulier ook gebruiken om uw storting te wijzigen of om te stoppen met de vrijwillige regeling.

De extra storting is aan een fiscaal maximum verbonden. U mag geen bovenmatig pensioen opbouwen.