Update over maatschappelijk verantwoord beleggen

Nieuwsbrief maart 2019

Een tijd geleden liet het bestuur een onderzoek uitvoeren naar uw wensen en voorkeuren met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Een van die onderwerpen was maatschappelijk verantwoord beleggen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat veel deelnemers dit een belangrijk onderwerp vinden, maar niet willen dat ons fonds hierbij voorop gaat lopen. We informeren u graag over de stappen die het bestuur tot nu toe heeft gezet op dit vlak.

Het bestuur heeft zichzelf de vraag gesteld hoe ons pensioenfonds het beste invulling kan geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. De eerste vraag waarover het bestuur zich heeft gebogen, is wat we als fonds willen bereiken op dit punt. Daarna zal worden gekeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Environment, Social, Governance

Bij maatschappelijk verantwoord beleggen, gaat het vaak over de term ‘ESG’. Deze afkorting staat voor 3 belangrijke ingrediënten:

  • Environment
    Hoe voorkomen we schade aan het milieu, nu en in de toekomst?
  • Social
    Hoe verantwoord gaan bedrijven om met de rechten van de medewerkers; zijn ze alert op kinderarbeid, ook bij partners en leveranciers in andere landen?
  • Governance
    Hoe wordt het bedrijf bestuurd; is er een gezond beloningsbeleid en worden perverse prikkels vermeden?

Uiteraard zijn al deze factoren belangrijk, maar uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de meeste deelnemers Environment het belangrijkste vinden. Zo hebben we op initiatief van enkele deelnemers een gastspreker van Nederland Fossielvrij uitgenodigd om over dit onderwerp te praten tijdens de deelnemersbijeenkomst van 2017.

Ten koste van het rendement?

Een bezwaar dat wel eens wordt aangevoerd tegen maatschappelijk verantwoord beleggen, is dat het rendement eronder lijdt. Het bestuur denkt echter anders daarover. Het tegenovergestelde kan namelijk ook waar zijn: als een bedrijf goed voor zijn omgeving en medewerkers zorgt en daarnaast op een verstandige manier wordt bestuurd, moet dat op de lange termijn wel goed zijn voor het bedrijf. Aangezien wij als pensioenfonds beleggen op de lange termijn, is het verstandig om bij de keuze van onze beleggingen rekening te houden met deze factoren.

Volgende stappen

Het bestuur gaat nu onderzoeken wat voor ons fonds een goede standaard is om te gebruiken bij de selectie van maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Daarna bekijkt het bestuur hoe we een goede balans kunnen handhaven tussen kosten en rendementen.

We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.