Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de pensioenplanner?

  De pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?
  • Iedereen die pensioenkapitaal opbouwt bij ons pensioenfonds. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht wanneer uw gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner.
  • Oud-werknemers die hun opgebouwde pensioen(kapitaal) bij ons fonds hebben laten staan.
  • Gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.
 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op.

Bekijk alle vragen

Pensioenschets

 • Waar gebruik ik de Pensioenschets voor?

  De Pensioenschets is een vrijblijvend hulpmiddel om inzicht te krijgen in uw toekomstige financiële situatie. Uw kunt uw totale pensioen, inclusief AOW en mogelijke andere inkomsten afzetten tegen uw verwachte uitgaven en globaal zien wat verschillende keuzes betekenen. Zo ziet u of u ook na uw werkende leven financieel voldoende ruimte heeft.

 • Voor wie is de Pensioenschets bedoeld?

  Voor iedereen die pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Capgemini en nog niet met pensioen is.

 • Wat heb ik nodig om te starten?

  De Pensioenschets is eenvoudig te gebruiken. Log in Mijn Pensioencijfers met uw DigiD. Hier ziet u uw pensioen bij Pensioenfonds Capgemini. Aan de linkerkant vindt u in de balk de link naar de Pensioenschets.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u de Pensioenschets heeft geopend, ziet u links een teller die aangeeft wat u straks krijgt als u met pensioen gaat. Rechts staat ook een teller, deze staat nu nog op nul. In deze teller komen uw uitgaven te staan. Sleep de icoontjes bovenin (boodschappen, auto, vervoer, wonen etc.) naar het midden en vul deze in. De bedragen worden automatisch bij elkaar opgeteld. Uiteindelijk ziet u rechts uw verwachte uitgaven en links uw inkomsten.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden


  Deze cijfers worden vier keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op de website van DigiD.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over het te bereiken pensioen
  • een toelichting op het pensioenoverzicht
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

 • Waarom indexeert het pensioenfonds nog niet?

  Recent staat het onderwerp indexatie van pensioenen weer in de aandacht. In het bijzonder door de forse inflatie van dit moment. Een aantal pensioenfondsen zijn nu, door de opgelopen rente, al weer in de positie dat zij een (weliswaar vaak bescheiden) indexatie kunnen toepassen. Voor Pensioenfonds Capgemini geldt dit helaas nog niet. Onze dekkingsgraad is inmiddels wel weer in een zone dat we het niet meer hebben over korten, maar voor een indexatie dit jaar is de dekkingsgraad op dit moment nog (net) niet voldoende. Afhankelijk van factoren als de rente ontwikkeling en de door de sociale partners te kiezen wijze van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan deze situatie veranderen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte, zodra er nieuws te melden is.

Bekijk alle vragen

Pensioenregeling

 • Wat is de relatie tussen de individuele beleggingsregeling bij GSAM en het Capgemini Pensioenfonds (en de regeling voor 2016) en waarom staat iedereen op default lifecycle?

  Als Capgemini Pensioenfonds voeren wij twee pensioenregelingen uit. Voor de uitkeringsregeling (de basisregeling tot 2016) beheren wij het vermogen als gezamenlijk kapitaal, van waaruit alle deelnemers een pensioenaanspraak toegezegd krijgen. Voor de premieregeling wordt de premie ingelegd in je persoonlijke 'potje', waarvoor wij lifecycles samengesteld hebben.

  Alle lifecycles zijn zo opgebouwd dat je tot 15 jaar voor pensioendatum meer risico draagt. Vanaf dat moment wordt het risico afgebouwd. Bij de neutrale lifecylce volgen we daarbij een vergelijkbare manier als bij het kapitaal voor de uitkeringsregeling; om die reden hebben we die als default gedefinieerd. Bij de defensieve lifecycle wordt het risico sneller afgebouwd en bij de offensieve lifecycle wordt het risico minder snel afgebouwd.

 • Kan een gepensioneerde ook veranderen in defensief en offensief?

  De lifecycles zijn bedoeld om gedurende de opbouwfase van je pensioen aan te sluiten bij je leeftijd: naarmate je dichter bij je pensioendatum komt, wordt het risico afgebouwd. Op je pensioendatum wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een pensioenafspraak, daarna beweeg je mee met de opbrengsten van het gezamenlijke kapitaal. Dan heb je dus geen lifecycle meer nodig.

 • Bent u overgestapt van Sogeti Nederland naar Capgemini Nederland?

  Als u van Sogeti Nederland naar Capgemini Nederland bent overgestapt, bent u deelnemer geworden van Pensioenfonds Capgemini. U bent deelnemer van het pensioenfonds vanaf de datum van uw overstap. Voor de berekening van uw nabestaandenpensioen tellen uw dienstjaren bij Sogeti Nederland ook mee. Dit aantal dienstjaren kunt u vinden op uw UPO, onder het kopje ‘Deelnamejaren overige’.

Bekijk alle vragen

Keuzes bij beleggen

Bekijk alle vragen

Beleggingsresultaten

Bekijk alle vragen

Pensioenakkoord

 • Welk effect heeft het nieuwe pensioenstelsel op reeds gepensioneerden?

  In het nieuwe pensioenstelsel zijn er keuzemogelijkheden.

  • ofwel de uitkeringsregeling wordt ongewijzigd voortgezet
  • ofwel de regeling wordt “ingevaren”. Dit is te zien als een omzetting naar een kapitaalregeling, net als variabel pensioen.


  In dit geval worden directer dan nu kortingen en verhogingen doorgevoerd op grond van rendement en verandering van levensverwachting. Nadeel is het verminderen van zekerheid en voordeel is dat geen buffers hoeven te worden opgebouwd of aangehouden.

  De keuze zal door sociale partners, pensioenbestuur en verantwoordingsorgaan worden gedaan. De laatste twee vertegenwoordigen in sterkere mate de belangen van ex-werknemers en gepensioneerden.
  Indien voor invaren wordt besloten zullen zware berekeningen moeten plaatsvinden die garanderen dat de verdeling van rechten eerlijk geschiedt.

 • Heeft het pensioenakkoord ook gevolgen voor mensen die al met pensioen zijn gegaan?

  Ja, het pensioenakkoord heeft ook gevolgen voor mensen die al met pensioen zijn. Het is de bedoeling dat zij hun vastgestelde pensioen kunnen invaren naar variabel pensioen.

 • Wie vertegenwoordigt de gepensioneerden bij het maken van de keuzes (pensioenakkoord)?

  Zowel binnen het bestuur als binnen het Verantwoordingsorgaan is één van de leden door de gepensioneerden gekozen. Het bestuur is gehouden om alle belangen op een evenwichtige manier af te wegen; dus ook de niet-gepensioneerde bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het goed behartigen van de belangen van de gepensioneerden.

 • Als ik het goed begrijp betaal ik nu extra zodat mijn pensioen vaster komt te liggen op pensioenleeftijd. Echter, in het nieuwe stelsel heb ik niet veel aan deze vastigheid?

  Ook in het nieuwe stelsel is er een grote afhankelijkheid van de rentestand, omdat het voor een groot deel bepaalt hoeveel uw startpensioen is ten opzichte van het gespaarde bedrag. Het klopt dat het afbouwen van aandelen ten gunste van obligaties minder zinvol is als u zich voorbereidt op variabel pensioen. Hiervoor is de lifecycle 'voorbereiden op variabel pensioen' beschikbaar.

Bekijk alle vragen

Variabel pensioen

Bekijk alle vragen

Verplaatsen pensioenrichtdatum

 • Kan ik de actuariële berekening ontvangen?

  In de actuariële berekening spelen de renteverwachting en overlevingskansen een rol. Deze factoren wijzigen in de tijd. Het omrekenen van uw pensioen is geautomatiseerd uitgevoerd voor alle deelnemers tegelijk. 
  De actuaris van ons fonds, Willis Towers Watson, geeft in deze tekst uitleg over de achtergronden van de actuariële berekening. Deze tekst is ook te begrijpen voor niet-actuarissen. Het fonds stuurt deze tekst naar alle vraagstellers. 

 • Ik neem aan dat als ik toch met 65 jaar met pensioen ga, de uitkering niet lager zal zijn dan voor de omzetting. Klopt dat?

  Indien een deelnemer besluit alsnog op 65-jarige leeftijd zijn pensioen te laten ingaan, vindt een omrekening plaats. Dit gebeurt met de factoren van dat moment. Bij de omrekening wordt altijd het principe van gelijke pensioenwaarde gehanteerd. Dit betekent dat bij vervroeging de jaarlijkse uitkering daalt, aangezien langer pensioen wordt uitgekeerd. En bij het verlaten van de pensioendatum stijgt de jaarlijkse uitkering. Aangezien de factoren voor omzetting door de renteverwachting en overlevingsverwachting worden beïnvloed, is de uitkomst anders dan wanneer u nu al besluit om met 65 jaar met pensioen te gaan. Of een vervroeging van uw pensioen in een later stadium een hogere of lagere uitkomst geeft, is onvoorspelbaar. De uitkomst bij 65 jaar zal niet veel verschillen van de huidige pensioenuitkering bij 65 jaar, maar zal zeker anders zijn.

 • In de brief wordt gesproken over Module 1. Waar is het deel van Module 2 gebleven?

  Module 2 is een kapitaal dat u hebt opgebouwd op een rekening bij GSAM. Dit kapitaal wijzigt niet door de nieuwe pensioenrichtdatum, vandaar dat het niet in de brief wordt genoemd. Het kapitaal wordt op uw pensioendatum in een levenslang pensioen omgezet. Hetzelfde geldt voor eventuele vrijwillige extra stortingen.

 • Wat is de gehanteerde AOW-leeftijd precies? Is dit 67 jaar en 3 maanden of een hoger geschatte AOW-leeftijd door SVB?

  De gehanteerde leeftijd is de wettelijk bepaalde ingangsdatum van uw AOW-pensioen.
  Vul uw geboortedatum in op de website van de SVB en kijk vanaf wanneer u AOW ontvangt.

 • Als mijn AOW-leeftijd wijzigt in de toekomst, komt er dan weer een nieuwe omrekening?

  Indien de overheid een nieuw schema voor de AOW-ingang vaststelt, moet het bestuur besluiten hoe daarmee om te gaan. Het bestuur heeft besloten om de huidige omrekening door te voeren, omdat de gekozen AOW-opzet stabiel lijkt en ook alle andere sociale voorzieningen gaan aansluiten bij de opzet. Het bestuur is zeker geen voorstander van dit soort operaties. 

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen over korten

 • Wordt uw pensioen gekort?

  Een korting is het verlagen van de toezeggingen die gedaan zijn, voor de toekomst. Als op uw UPO een pensioentoezegging van € 100 staat en de korting is 2% dan wordt uw toezegging € 98. Voor gepensioneerden betekent dat een directe verlaging, voor deelnemers die jonger zijn een verlaging van de rechten, met effect in de toekomst.

  Alleen de toegezegde pensioenen en rechten daarop uit de oude module 1 worden mogelijk gekort. Dit is de DB (defined benefit) regeling die tot 2016 de standaardregeling bij Capgemini was.

  De DC (defined contribution) regeling wordt niet gekort omdat er kapitaal wordt opgebouwd op naam van de deelnemer en er geen rechten worden toegezegd. Dit geldt dus voor de module 2 regeling, de eigen bijspaarregeling en de nieuwe regeling sinds 2016.

 • Wat is de reden?

  Het pensioenfonds beheert een kapitaal en belegt dit om rendement te verkrijgen en dat kapitaal te doen groeien. Het kapitaal is nu ruim € 800 miljoen. Daartegenover heeft het fonds pensioenen toegezegd aan deelnemers tussen nu en 2072. Pensioenen zijn levenslange uitkeringen. Het fonds moet dus zeker zijn dat die toezeggingen kunnen worden waargemaakt, ook voor de laatste deelnemer in het laatste levensjaar.

  Cruciaal daarin zijn de levensverwachting en het verwachte rendement. Die vertalen zich in de dekkingsgraad: bij 100% worden de verwachte verplichtingen door het huidige kapitaal gedekt. De dekkingsgraad was tot begin 2021 een aantal jaren onder de 100% (bekijk hier wat de huidige dekkingsgraad is). Dit mag even maar de regels hebben onverbiddelijke grenzen. 

 • Wat zijn de regels?

  Er zijn heel veel regels. Daarvan zijn er twee waarmee we gaan botsen:

  1. Een fonds mag niet langer dan 5 jaar in onderdekking zijn. Onderdekking is een beleidsdekkingsgraad (dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) van minder dan 100%. In principe bereikten we dat punt eind 2020. Met het oog op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel heeft Minister Koolmees de regels echter verruimd, waarbij fondsen met een beleidsdekkingsgraad van boven de 90% nog niet hoeven te korten. Pensioenfonds Capgemini heeft gebruik gemaakt van die uitzonderingsregel.  
  2. Indien een fonds in onderdekking is moet het aantonen dat herstel op eigen kracht mogelijk is binnen een bepaalde termijn. Dit gaat middels een herstelplan dat bij De Nederlandsche Bank (DNB) jaarlijks moet worden ingediend. Dit plan moet aantonen dat met een beleggingsbeleid met beperkt risico de onderdekking wordt weggewerkt en er wordt zelfs geëist dat een flinke buffer (10 tot 15%) wordt opgebouwd. Dit is mogelijk door een rendement te behalen dat hoger is dan het rendement waarmee de verplichtingen zijn berekend. In april 2021 heeft ons fonds een nieuw plan gemaakt en ingediend. Maar een korting is nog niet van de baan. 
 • Hoe gaat het korten?

  Het bestuur heeft een aantal beleidsbeslissingen over korten genomen:

  • een korting van pensioenrechten wordt uniform voor alle deelnemers toegepast, evenredig met hun rechten. Dit principe is zelfs sinds de oprichting van het fonds in de statuten opgenomen.
  • Een korting wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Dit doet recht aan de belangen van de gepensioneerden, die van een later herstel niet of minder kunnen profiteren.
  • Een korting wordt uitgesmeerd, indien toegestaan door de wet. De huidige wet zegt 10 jaar.

  Een korting moet de dekkingsgraad op 100% brengen (voorheen 104%). Dus bij een beleidsdekkingsgraad van 92% zou de korting 8% zijn, 0.8% per jaar in de 10 komende jaren. Een korting gaat in 3 maanden na aankondiging.

Bekijk alle vragen

Beschikbare diensten

Governance

Environment, Social and Governance principes bij beleggen

Waardeoverdrachten

 • Waarom mag ik geld uit een andere pensioenpot (DeGiro) niet aan mijn persoonlijke Capgemini potje toevoegen?

  Wettelijk kunnen alleen waardeoverdrachten tussen tweede-pijler pensioenen worden gedaan. Uw DeGiro pot is waarschijnlijk een derde-pijler pot en daarmee kunnen wij wettelijk geen waardeoverdrachten uitvoeren.

 • Can I access my pension money if I move back to my home country?

  If you have a pension in the fund and are moving to another country, you will keep your rights. However, it is usually not possible to transfer your capital to other entities outside the Netherlands. Also, within the Dutch pension laws it is not possible to access your pension capital until you are (about to reach) retirement age, and it is compulsory to use the money for a lifelong pension.

  If your capital is quite small, the fund will initiate a procedure to transfer the amounts as net amounts to your bank account. If not, the amount will stay within the fund for your retirement payments.

  It is very important that you keep the fund up to date on your physical home address and working e-mail address. This is the only way the fund can reach out to you if you move outside the Netherlands. You can find further information on the website of the fund which is currently mainly in the Dutch language. You will however also find the phone number you can use to discuss your questions in English: https://www.pensioenfondscg.nl/contact/.

Bekijk alle vragen

Attestatie de vita

 • Wat is een Attestatie de vita?

  Dat is een levensbewijs. Hiermee bewijst u dus dat u in leven bent. U hebt een Attestatie de vita nodig omdat u in het buitenland woont en pensioen van ons krijgt of binnenkort van ons gaat krijgen. De Attestatie de vita is opgesteld in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Het is niet mogelijk om de Attestatie de vita in een andere taal te ontvangen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn Attestatie de vita?

  U ontvangt van ons jaarlijks het verzoek om de Attestatie de vita in te laten vullen. Dit verzoek ontvangt u per brief of per e-mail, afhankelijk van uw voorkeur. De Attestatie de vita laat u invullen en ondertekenen door een plaatselijke autoriteit. Vervolgens stuurt u de Attestatie de vita naar ons terug via Mijn Pensioencijfers, e-mail of post. Ontvangt u geen jaarlijks verzoek van ons? Dan krijgen wij de informatie via de Sociale Verzekeringsbank, en hoeft u niets te doen.

 • Wanneer moet u de Attestatie de vita naar het pensioenfonds sturen?

  Om te bewijzen dat u nog in leven bent, stuurt u de Attestatie de vita binnen 6 weken na dagtekening aan ons op. Als wij de Attestatie de vita na 6 weken niet hebben ontvangen, krijgt u een herinnering. Stuurt u deze niet binnen 6 weken naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.

  Overlijdt u? Dan moeten uw nabestaanden dit aan ons doorgeven met een overlijdensbewijs. Wij informeren uw nabestaanden dan over de gevolgen voor uw pensioen.

 • Welke instanties zijn bevoegd voor het ondertekenen van uw Attestatie de vita?

  Uw Attestatie de vita kunt u niet helemaal zelf invullen. Een deel moet worden ingevuld door een bevoegde autoriteit. Dat kan zijn:

  • Plaatselijke overheid
  • Notaris
  • Politie
  • Justice of the Peace of
  • Sollicitor


  Let op
  : zonder handtekening en stempel wordt de Attestatie de vita niet geaccepteerd als geldig bewijs.