Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de pensioenplanner?

  De pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?
  • Iedereen die pensioenkapitaal opbouwt bij ons pensioenfonds. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht wanneer uw gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner.
  • Oud-werknemers die hun opgebouwde pensioen(kapitaal) bij ons fonds hebben laten staan.
  • Gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.
 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden


  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op de website van DigiD.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over het te bereiken pensioen
  • een toelichting op het pensioenoverzicht
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar per post. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

Verplaatsen pensioenrichtdatum

 • Kan ik de actuariële berekening ontvangen?

  In de actuariële berekening spelen de renteverwachting en overlevingskansen een rol. Deze factoren wijzigen in de tijd. Het omrekenen van uw pensioen is geautomatiseerd uitgevoerd voor alle deelnemers tegelijk. 
  De actuaris van ons fonds, Willis Towers Watson, geeft in deze tekst uitleg over de achtergronden van de actuariële berekening. Deze tekst is ook te begrijpen voor niet-actuarissen. Het fonds stuurt deze tekst naar alle vraagstellers. 

 • Ik neem aan dat als ik toch met 65 jaar met pensioen ga, de uitkering niet lager zal zijn dan voor de omzetting. Klopt dat?

  Indien een deelnemer besluit alsnog op 65-jarige leeftijd zijn pensioen te laten ingaan, vindt een omrekening plaats. Dit gebeurt met de factoren van dat moment. Bij de omrekening wordt altijd het principe van gelijke pensioenwaarde gehanteerd. Dit betekent dat bij vervroeging de jaarlijkse uitkering daalt, aangezien langer pensioen wordt uitgekeerd. En bij het verlaten van de pensioendatum stijgt de jaarlijkse uitkering. Aangezien de factoren voor omzetting door de renteverwachting en overlevingsverwachting worden beïnvloed, is de uitkomst anders dan wanneer u nu al besluit om met 65 jaar met pensioen te gaan. Of een vervroeging van uw pensioen in een later stadium een hogere of lagere uitkomst geeft, is onvoorspelbaar. De uitkomst bij 65 jaar zal niet veel verschillen van de huidige pensioenuitkering bij 65 jaar, maar zal zeker anders zijn.

 • In de brief wordt gesproken over Module 1. Waar is het deel van Module 2 gebleven?

  Module 2 is een kapitaal dat u hebt opgebouwd op een rekening bij NNIP. Dit kapitaal wijzigt niet door de nieuwe pensioenrichtdatum, vandaar dat het niet in de brief wordt genoemd. Het kapitaal wordt op uw pensioendatum in een levenslang pensioen omgezet. Hetzelfde geldt voor eventuele vrijwillige extra stortingen.

 • Wat is de gehanteerde AOW-leeftijd precies? Is dit 67 jaar en 3 maanden of een hoger geschatte AOW-leeftijd door SVB?

  De gehanteerde leeftijd is de wettelijk bepaalde ingangsdatum van uw AOW-pensioen.
  Vul uw geboortedatum in op de website van de SVB en kijk vanaf wanneer u AOW ontvangt.

 • Als mijn AOW-leeftijd wijzigt in de toekomst, komt er dan weer een nieuwe omrekening?

  Indien de overheid een nieuw schema voor de AOW-ingang vaststelt, moet het bestuur besluiten hoe daarmee om te gaan. Het bestuur heeft besloten om de huidige omrekening door te voeren, omdat de gekozen AOW-opzet stabiel lijkt en ook alle andere sociale voorzieningen gaan aansluiten bij de opzet. Het bestuur is zeker geen voorstander van dit soort operaties.