Pensioenplanner

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is de pensioenplanner?

  De pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?
  • Iedereen die pensioenkapitaal opbouwt bij ons pensioenfonds. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht wanneer uw gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner.
  • Oud-werknemers die hun opgebouwde pensioen(kapitaal) bij ons fonds hebben laten staan.
  • Gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.
 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op.

 • Hoe legt u uw keuze vast?

  U kunt de Pensioenplanner niet gebruiken om uw keuzes vast te leggen. Dit doet u zelf zo’n 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. U ontvangt hiervoor formulieren. U geeft hierop uw keuzes aan en stuurt deze formulieren terug.
  Als u eerder, later of in deeltijd met pensioen wilt gaan, moet u hierover eerst afspraken maken met uw werkgever. Tip: als u de gewenste keuzes hebt ingevuld in stap 4 maak dan een afdruk door op Print te klikken. U kunt dit overzicht gebruiken als hulpmiddel bij uw aanvraag.

 • Hoeveel ontvangt u netto?

  U vindt in de Pensioenplanner een schatting van het netto bedrag dat u straks aan aanvullend pensioen ontvangt en aan AOW-pensioen van de overheid ontvangt. De berekeningen geven een indicatie. Ze zijn gebaseerd op de belastingtarieven, zoals die nu bij ons bekend zijn. Extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard, is niet in deze berekening opgenomen. De netto uitkomst straks hangt ook af van uw persoonlijke situatie en de aftrekposten die u verder hebt bij uw belastingaangifte.

 • Hoe zit dat met het AOW-pensioen?

  In de Pensioenplanner wordt de huidige AOW-leeftijd gehanteerd met een maximum van 67 jaar en 3 maanden. Als u niet getrouwd bent, is de hoogte van het AOW-pensioen gebaseerd op de huidige AOW-uitkering voor alleenstaanden. Als u getrouwd bent of als uw partner is geregistreerd, is de hoogte van de AOW-uitkering gebaseerd op het huidige AOW-pensioen voor samenwonenden.
  Het kan zijn dat het AOW-bedrag in de Pensioenplanner anders is dan de AOW-uitkering die u straks ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u maar gedeeltelijk recht hebt op een AOW-pensioen, omdat u in het buitenland hebt gewoond en/of gewerkt. Informatie over het AOW-pensioen vindt u op de website van de
  Sociale Verzekeringsbank .