Nieuws

Jeroen van Dopperen nieuw lid verantwoordingsorgaan

Onlangs deden we een oproep voor kandidaatstelling voor oud-medewerkers in ons verantwoordingsorgaan, omdat de termijn van het huidige lid, Hanneke Ester, afliep. Hanneke gaf aan zich herkiesbaar te stellen. Op de oproep heeft één kandidaat gereageerd, namelijk Jeroen van Dopperen.

Hanneke heeft toen besloten zich terug te trekken en de plek aan Jeroen te gunnen. Daarmee is de kandidaatstelling van Jeroen bekrachtigd. Het bestuur heeft hem per 1 januari benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan namens de oud-medewerkers. In de periode dat Jeroen werkzaam was voor Capgemini, was hij al bestuurslid van ons fonds.

Het bestuur wenst Jeroen veel succes in het verantwoordingsorgaan.