Nieuws

Deelnemersbijeenkomst verplaatst naar 22 september

In onze nieuwsbrief van 19 maart vertelden wij u dat onze jaarlijkse bijeenkomst voor deelnemers, actieven, ex-deelnemers en gepensioneerden op 13 mei gepland was. Door de maatregelen rond de coronapandemie zijn we genoodzaakt die bijeenkomst te verplaatsen naar 22 september.

Het bestuur legt dan verantwoording af over de resultaten van het afgelopen jaar, de publicatie van het jaarverslag volgt in juni van dit jaar. Hebt u een onderwerp dat naar uw mening aandacht vraagt, dan geef dat even per e-mail aan. Het bestuur kan dan iets voorbereiden wat de discussie zinvol maakt.

Task force Covid-19

Het pensioenfondsbestuur heeft een task force Covid-19 ingericht die nauwlettend vinger aan de pols houdt om vast te stellen dat alle normale processen van het fonds gewoon doorgang vinden. Op dit moment is dat het geval en is er geen reden om te denken dat dit in de toekomst anders zal zijn. De task force blijft in werking totdat de situatie genormaliseerd is.