Nieuws

Gepubliceerd: Jaarverslag 2019 en klachten- en geschillenregeling

Het jaarverslag over 2019 is beschikbaar, evenals de geactualiseerde klachten- en geschillenregeling.

Hoe presteerde uw pensioenfonds in 2019? Dat leest u in het jaarverslag. U vindt het jaarverslag op de documentenpagina van deze website.

Gaat er iets mis? Dat is altijd vervelend. Als u een klacht indient bij het pensioenfonds, hanteren wij daarbij de klachten- en geschillenregeling. Die is onlangs geactualiseerd. De meest recente versie vindt u eveneens op de documentenpagina.

Ga naar de documentenpagina.