Nieuws

Aanpassing lifecycles premieregeling

Begin april is in een nieuwsbrief aangekondigd dat er wijzigingen aangebracht gaan worden in de lifecycles.

De premies die maandelijks worden ingelegd bij NN voor de actieve deelnemers worden belegd in een mengvorm van vaste en zakelijke waarden, met een indekking tegen rentedaling. Dit zijn de zogenaamde lifecycles, zo genoemd omdat de leeftijd van u als deelnemer belangrijk is. Die geeft aan hoeveel jaar het geld belegd gaat worden en de voorzichtigheid die daarbij nodig is.

Eind 2020 is door het fonds een ALM-studie uitgevoerd, een driejaarlijks gebeuren. Hierin worden met toekomstscenario’s verschillende beleggingsstrategieën doorgerekend. Het resultaat van de studie was dat de lifecycles die het fonds u aanbiedt niet meer optimaal zijn in de huidige financiële markt. Aanpassing is gewenst en wordt nu voorbereid door de deskundigen. Rond mei – juni van dit jaar is de overgang gepland.

Niet meer optimaal?

In deze ALM-studie is ook gekeken naar wat andere fondsen en marktpartijen aanbieden. Uit dit vergelijk kwam naar voren dat onze lifecycles (beduidend) behoudender zijn dan de lifecycles op de markt. Vooral voor jonge deelnemers levert dit naar verwachting minder rendement op. Er is dan ook onderzoek gedaan naar de effecten van het meer conform de markt indelen van de lifecycles en daarbij wel rekening houdend met de risicohouding van het fonds. Concreet komt dit erop neer dat de offensieve en neutrale lifecycle offensiever worden en dat er later pas wordt afgebouwd (15 in plaats van 20 jaar voor pensioneren). 

Overige aanpassingen

Los van de beleggingsmix in de lifecycles die aangepast wordt, wordt ook de inhoud van de portefeuilles aangepast. In plaats van gebruik te maken van de standaard NNIP lifecycles en fondsen zijn er per beleggingscategorie fondsen geselecteerd om op te nemen in de lifecycle. Het nadeel van beleggen in de standaard NNIP fondsen is dat deze fondsen ook beleggingscategorieën in zich hebben die het bestuur heeft uitgesloten, denk aan bijvoorbeeld grondstoffen. Door hiervan af te stappen is het mogelijk om het beleggingsbeleid van het fonds meer consequent uit te voeren voor de premieregeling.

De transitie

Zoals vermeld staat de overgang rond mei-juni dit jaar gepland. Eind mei is er een transitieweek, in deze week worden de huidige beleggingen verkocht en conform de nieuwe lifecycle beleggingen ingekocht. Een belangrijk aandachtspunt is dat deelnemers gedurende enkele dagen geen exposure zullen hebben naar de beoogde markten. Tussen verkoop van de huidige beleggingen en aankoop van de nieuwe beleggingen zit een korte periode waarin de definitieve opbrengst van de verkoop bepaald wordt zodat de juiste aankopen kunnen worden gedaan. Om deze periode zo kort mogelijk te houden zullen de orders voor aankopen direct worden ingelegd zodra de opbrengsten van de verkopen zijn teruggemeld.

Wat merk ik hiervan?

In principe niets, na de transitie belegt u in een voor u geoptimaliseerde lifecycle. Als u uw NNIP portaal bezoekt kunt u verkopen en aankopen zien in uw transactieoverzicht.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie is binnenkort op de website beschikbaar. U kunt natuurlijk ook vragen stellen bij bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl.