Nieuws

Werknemers (her)kiezen Monique van Berkel als VO-lid

Monique van Berkel is herkozen als lid van het verantwoordingsorgaan (VO) namens de werknemers. Op 1 januari eindigde haar zittingstermijn. Monique stelde zich herkiesbaar. Daarnaast meldde Calvin van Dinther zich als kandidaat voor de vacature.

Uitslag verkiezing

Monique van Berkel blijft VO-lid namens de werknemers

Met 600 stemmen wint Monique de verkiezing en begint aan haar tweede zittingstermijn als VO-lid namens de werknemers. Het bestuur feliciteert Monique met haar herkiezing.

Daarnaast bedanken we Calvin van Dinther voor de tijd en moeite die hij aan zijn kandidaatstelling heeft besteed. Het pensioenfonds kan alleen bestaan als er mensen hun tijd en energie willen geven voor de bestuursfuncties. Deze inzet waarderen wij.

Vragen?

Hebt u vragen over de verkiezing? Neem dan contact op met ons.