Nieuws

Aangepaste lifecycles voor variabel en vast pensioen

Als deelnemer aan ons fonds dient u op uw pensioendatum een pensioen in te kopen met uw pensioenkapitaal. Gebleken is dat u binnen een aantal scenario’s ongewenste risico’s kunt lopen.

Uw pensioenkapitaal blijft tot uw pensioendatum belegd volgens een bepaald risicoprofiel, terwijl dat profiel mogelijk niet past bij de gewenste keuze op uw pensioendatum. Vooral in de laatste jaren voor uw pensioendatum kan dit zorgen voor vervelende verrassingen. Om dit probleem op te lossen, heeft ons pensioenfonds aangepaste lifecycles ontwikkeld.

Onderdeel van de oplossing is dat u 10 jaar voor uw verwachte pensioendatum een voorlopige keuze moet maken tussen een variabel en een vast pensioen. Op basis van die voorlopige keuze wordt uw risicoprofiel voor de beleggingen aangepast. U kunt uw voorlopige keuze jaarlijks aanpassen. Pas op uw pensioendatum dient u een definitieve keuze te maken.

Binnen 10 jaar met pensioen?

Is de periode tot uw pensioendatum korter dan 10 jaar? Dan leggen wij u halverwege dit jaar per post de keuze voor tussen een variabel en een vast pensioen. U ontvangt daarbij uitgebreide achtergrondinformatie.

Variabel pensioen

Meer informatie over een variabel pensioen vindt u in deze brochure.