Nieuws

Ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Het bestuur van ons pensioenfonds heeft zijn beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) geformuleerd. Dit beleid is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek onder deelnemers, onder bestuursleden en op basis van recente maatschappelijke trends.

De visie van het bestuur is dat Maatschappelijk Verantwoordelijk Beleggen bijdraagt aan de langetermijndoelstelling van het fonds. Het bestuur ziet dit als onderdeel van zijn fiduciaire taak. Binnen het ESG-raamwerk zijn alle drie de factoren (Environmental, Social en Governance) belangrijk, met een lichte voorkeur voor Environment. Daarnaast zijn kinderarbeid en het ernstig en structureel schenden van de UN Global Compact Principles belangrijke thema’s.

Continu proces

Het bestuur ziet het ontwikkelen van het MVB-beleid als een continu proces, waarvan het eindpunt nog niet is bereikt. Het beleid zal gedurende dit proces verder worden aangepast.

Meer informatie

Een samenvatting van het MVB-beleid van ons pensioenfonds vindt u hier.