Nieuws

Pensioenprognoses

Wat mag u verwachten voor uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting ziet u vanaf eind 2019 voor het eerst op mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u straks een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW. De scenario’s pas vanaf eind 2019 beschikbaar. Dat is later dan gepland, doordat de benodigde berekeningen nog niet zijn aangeleverd bij het Pensioenregister.

De inschattingen gaan uit van de huidige situatie van uw persoon en gezin. De invloed van economie en rente wordt met scenario’s berekend.

Inschatting niet zichtbaar?

Pensioenfonds Capgemini levert eind december alle gegevens aan, maar niet alle andere pensioenuitvoerders kunnen op dit moment de scenariobedragen berekenen. Heeft u ergens anders nog pensioen opgebouwd en heeft een andere pensioenuitvoerder de gegevens nog niet aangeleverd? Dan ziet u het volgende bericht: “Berekenen vooruitblik niet mogelijk. De bedragen van één of meerdere pensioenuitvoerders zijn helaas nog niet beschikbaar. Daarom kunnen wij nu niet berekenen wat er gebeurt met uw pensioen, als het beter of juist slechter gaat met de economie. U kunt het over enige tijd nog eens proberen.”

Volgend jaar: ook op uw UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u volgend jaar van ons ontvangt, ziet u ook een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet dan een inschatting van het pensioen dat u van ons fonds gaat ontvangen.

Meer weten?
Als u deze video bekijkt, krijgt u meer informatie over de inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.