Nieuws

Uitkomsten risicobereidheidsonderzoek bekend

In april dit jaar riepen we u op om deel te nemen aan ons risicobereidheidsonderzoek dat werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Maar liefst 28% van de uitgenodigde deelnemers deed mee aan dit onderzoek.

De vragen van het onderzoek gingen over risicobereidheid; hoeveel risico wilt u nemen bij het beleggen van uw opgebouwde pensioenkapitaal? Meer risico kan een hoger pensioen opleveren. Aan de andere kant kan dit ook resulteren in een lager pensioen. Daarnaast wilden we graag weten hoe u denkt over maatschappelijk verantwoord beleggen en de communicatie van het fonds. Het bestuur wil iedereen bedanken die de moeite nam om deel te nemen aan het onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek worden in het bestuur besproken. De conclusies die het bestuur trekt en de stappen die daaruit volgen, worden in september gecommuniceerd.

Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek vindt u onder ‘Documenten’ op deze website.