Nieuws

Vacature raad van toezicht

Stichting Pensioenfonds Capgemini voert per 1 januari 2022 een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht in. De raad van toezicht zal bestaan uit drie natuurlijke personen. Het fonds is op zoek naar kandidaten voor drie functies. 

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland is een ondernemingspensioenfonds. Ons fonds kent een paritair bestuur geheel bestaande uit (voormalig) werknemers en pensioengerechtigden van Capgemini. Hierdoor is er sprake van een hoge mate van betrokkenheid bij het wel en wee van het fonds. Dezelfde mate van betrokkenheid heeft de werkgever.

Het beleid wordt bepaald door het bestuur van het pensioenfonds. De pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed aan externe partijen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestuursondersteuning.

Raad van toezicht

Tot op heden heeft het fonds het intern toezicht geregeld door middel van een jaarlijkse visitatie. Het fonds voert per 1 januari 2022 een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht in.

De raad van toezicht zal bestaan uit drie natuurlijke personen. Het fonds is op zoek naar kandidaten voor drie functies, te weten twee leden en een voorzitter van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

Het functieprofiel voor leden van de raad van toezicht is terug te vinden onder 'Documenten' op deze website. 

Reageren op de vacature?

Het verantwoordingsorgaan verzoekt u om uw reactie op deze vacature, voorzien van uw motivatie en cv, uiterlijk 1 september 2021 te richten aan: bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl

De selectieprocedure zal in de maand september plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met André van Ombergen, bestuursondersteuning, tel. 06 3449 2416 of via bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, Jurgen Wasser, per mail via jurgen.wasser@capgemini.com

Het natrekken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure.