Nieuws

Pensioenfonds Capgemini verhoogt pensioenen niet per 1 januari 2024

Pensioenfonds Capgemini heeft besloten om per 1 januari 2024 de pensioenen niet te verhogen. Volgens het pensioenreglement is verhoging van de pensioenen alleen mogelijk als er in de meetperiode sprake is van inflatie.

 

 

Dit bericht is alleen van belang voor deelnemers aan de uitkeringsregeling (u neemt deel aan deze regeling als u pensioen hebt opgebouwd tijdens een dienstverband met Capgemini vóór 1 januari 2016).

Geen prijsinflatie

Volgens het CBS was er van september 2022 tot september 2023 geen prijsinflatie in Nederland. Belangrijke oorzaak is de flinke daling van de energieprijzen. We kunnen de pensioenen volgens het reglement dus niet verhogen op 1 januari 2024.

Uw (opgebouwde) pensioen uit de uitkeringsregeling blijft gelijk

De (opgebouwde) pensioenen gaan dus niet omhoog. Ontvangt u op dit moment al pensioen uit de uitkeringsregeling? Dan blijft het pensioen dat u in 2024 ontvangt gelijk aan het pensioen dat u in 2023 ontving. U krijgt er niet meer bij.

Hebt u in het verleden pensioen opgebouwd in de uitkeringsregeling, maar ontvangt u nog geen pensioen? Dan blijft uw opgebouwd pensioen (uw ‘aanspraken’) in 2024 gelijk aan 2023. Uw opgebouwde pensioen gaat dus niet omhoog. U kunt het pensioen dat u hebt opgebouwd in de uitkeringsregeling inzien door in te loggen op Mijn Pensioencijfers.

Het pensioenfondsbestuur neemt dit soort besluiten op basis van een evenwichtige belangenafweging. In dit geval was er echter geen andere mogelijkheid, dus toetsing op deze regel was niet aan de orde.

Geen gevolgen voor variabele pensioenuitkering (pensioenuitkeringen die na 1 januari 2017 zijn ingegaan)

Ontvangt u een variabele pensioenuitkering? Deze uitkering wordt niet beïnvloed door dit besluit. De pensioenen in de variabele pensioenuitkering worden ieder jaar per 1 juli aangepast.

Deelnemersbijeenkomst op 29 mei 2024

In de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst op 29 mei 2024 zal het bestuur verder ingaan op de achtergronden van dit besluit.