Nieuws

Toelichting op toeslagbesluit beschikbaar

Op 22 december 2022 berichtten wij u over de verhoging van de aanspraken in de Uitkeringsregeling (voor deelnemers met pensioenopbouw voor 2016) per 1 januari 2023. Het is belangrijk dat u kennis kunt nemen van de afwegingen die het fonds daarbij gemaakt heeft. Daarom is aan de sectie 'documenten' een nadere uitleg hierover toegevoegd. 

U vindt het document door op deze link te klikken.